top of page

Protipožární systémy

V případě vzniku požáru v části nějaké budovy je do jeho likvidace důležité učinit maximum pro zabránění jeho šíření do okolních prostor. Z tohoto důvodu se stavby dělí na jednotlivé požární úseky, které jsou od sebe odděleny protipožárními příčkami.

Veškeré průchody a prostupy těmito příčkami musí splňovat parametry požární odolnosti.

Slouží k tomu především požární uzávěry (speciální dveře), kterými lze zajistit místa, jenž musí být jinak volně průchodná či průjezdná, nebo protipožární ucpávky, které zajišťují požární odolnost i v místech prostupů potrubí, el.instalací nebo stavebních spár.

Pro montáž těchto protipožárních systému splňujeme aktuální platné předpisy a vlastníme certifikáty pro provádění těchto činností.

363663507ed6218c398398bfabbfee8e.jpg
Děkujeme, že se zajímáte o naše služby!
Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit telefonicky nebo mailem.

Kontakt

1.Máje 134, 735 31

Bohumín - Skřečoň

pavel.fodor@pro-elektroinstalace.cz

+420 739 386 223

bottom of page