Reference

Výtah zakázek za uplynulé roky.

Elektroinstalace bytu Bohumín – soukromý objednatel

Úpravy silových rozváděčů – Mirel Vratimov a.s.

LED osvětlení ČOV – ŽDB Drátovna a.s.

Veřejné osvětlení – Bochemie a.s.

Přeložky elektrorozvodů – BONATRANS GROUP a.s.

Projekce datové sítě výrobní haly Lanárna – ŽDB Drátovna a.s.

Ovládání čerpadel dešťové vody – Bekaert Bohumín s.r.o.

Elektroinstalace skladu KARDEX – ŽDB Drátovna a.s.

Optické a metalické rozvody haly Lanárna – ŽDB Drátovna a.s.

Přeložky elektrorozvodů – BONATRANS GROUP a.s.

Řízení třískových kanálu – BONATRANS GROUP a.s.

Obráběcí centrum – BONATRANS GROUP a.s.

Rozváděč chodu čerpadel BEKAERT Bohumín s.r.o.

Zasíťování strojů pro odečítání dat – ŽDB Drátovna a.s.

Projekce otevírání světlíků – ŽDB Drátovna a.s.

Projekce odsávání haly – ŽDB Drátovna a.s.

Rozšíření optické sítě – ŽDB Drátovna a.s.

Řízení chladícího okruhu strojů – Mirel Vrratimov a.s.

Přívodní vedení pro stroje – Mirel Vratimov a.s.

Projekce jeřábu – UT Třinec – Bohumín

Projekce rozváděčů pro výrobní celky – BONATRANS GROUP a.s.

Elektroinstalace nové technologie – Česká krůta

Vnější spoje nové technologie – Mirel Vratimov a.s.

Přívodní vedení pro soustruh – Stavopex s.r.o.

Výroba automatizačního rozváděče – UT Třinec – Bohumín

Veřejné LED osvětlení – BONATRANS GROUP a.s.

a další...

2021

reference 1.png

Kontakt

1.Máje 134, 735 31

Bohumín - Skřečoň

pavel.fodor@pro-elektroinstalace.cz

+420 739 386 223